Het emailadres moet overeenkomen met het emailadres in het systeem. Als u het emailadres vergeten bent, neem contact op met Regent Mobile Security.  (info@rcg-lighthouse.eu ).